* Added below to enable Google Analytics and Mobile Recommendations * Added above to enable Google Analytics
 
 
Welsh Congregation of New York City
Next Worship Sunday, September 11, 2016 Print E-mail

The Welsh Congregation next gathers
September 11, 2016

The Rev. Dr. Matthew Harrington, Preaching

Cymanfa Ganu Service of April 12 2015 700px

All are Welcome!

 
Croeso! Print E-mail

Dewch i ymuno a ni, Eglwys y Cymry Efrog Newydd, ac estynwn gwahoddiad cynnes a chatrefol i’r Cymry a phawb sydd a diddordeb yn ein gwlad ac yn ein ddiwylliant. Unwaith pob mis cynhelir cyfarfod yn Eglwys RUTGERS, ar orllewin Manhattan i addoli, i ganu ac i gysylltu.

Mae ein hoedfaon yn dwyiethog peidiwch ag ofni os nad yw eich Cymraeg yn berfaith.

Arweinir y gwasanaeth gan ein bugail doniol Dr Philip Newell sy’n pregethu yn Seisnig. Darllenir o’r ysgrythur gan siaradwyr Cymraeg. Rydym yn dra ddiolchgar i gael Mary Nelson, un o gerddorwyr mwya telentog y ddinas fel Arweinydd y Gan.

Heblaw oedfaon misol, rydym yn cynnal oedfaon arbennig ar gyfer y Nadolig, Dydd Gwyl Dewi gyda cinio arbennig o oen wedi rostio a cennin; hefyd Cymanfa Ganu blynydddol gyda Cor Cymraeg Rehoboth.

Mae Te Bach ar ol pob oedfa - Dewch a fe gewch croeso cynnes a ddiffuant a cyfle i adnabod ein cymdeithas. 

 
Sign up for Email Notices Print E-mail

email

Send your preferred
Contact Address to:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

You'll be informed regularly of upcoming events

 
Colloquial Welsh translation of the Bible Print E-mail

A Bible in colloquial Welsh is newly available. Browse to www.beibl.net to give it a try. 

 
Church Council Members Print E-mail

 

2015-16 Church Council 
Chris Evans, Donald Farrow, Simon Owen-Williams, David Morgan, William Parry, Caroline von Reitzenstein (President)James W. Thomas (Vice President) , Margaret Williamson (Treasurer)

 
Follow us on social media Print E-mail

   FacebookFIcon   twitterlogo Google-plus 

 

 
More Articles...
«StartPrev12NextEnd»

Page 1 of 2
 

 

DetailsBlock

 

MeetOurCongregation120W

 

MeetOurCouncil 

 

MeetOurMusicDirector120W

RutgersChurch120w