* Added below to enable Google Analytics and Mobile Recommendations * Added above to enable Google Analytics
 
 
Welsh Congregation of New York City
Croeso! Print E-mail

Dewch i ymuno a ni, Eglwys y Cymry Efrog Newydd, ac estynwn gwahoddiad cynnes a chatrefol i’r Cymry a phawb sydd a diddordeb yn ein gwlad ac yn ein ddiwylliant. Unwaith pob mis cynhelir cyfarfod yn Eglwys RUTGERS, ar orllewin Manhattan i addoli, i ganu ac i gysylltu.

Mae ein hoedfaon yn dwyiethog peidiwch ag ofni os nad yw eich Cymraeg yn berfaith.

Arweinir y gwasanaeth gan ein bugail doniol Dr Philip Newell sy’n pregethu yn Seisnig. Darllenir o’r ysgrythur gan siaradwyr Cymraeg. Rydym yn dra ddiolchgar i gael Mary Nelson, un o gerddorwyr mwya telentog y ddinas fel Arweinydd y Gan.

Heblaw oedfaon misol, rydym yn cynnal oedfaon arbennig ar gyfer y Nadolig, Dydd Gwyl Dewi gyda cinio arbennig o oen wedi rostio a cennin; hefyd Cymanfa Ganu blynydddol gyda Cor Cymraeg Rehoboth.

Mae Te Bach ar ol pob oedfa - Dewch a fe gewch croeso cynnes a ddiffuant a cyfle i adnabod ein cymdeithas. 

 
Print E-mail

 The Welsh Congregation of New York City
Next Gathers
on
February 14, 3:00PM
IMG 4 7772

The Rev. Marcel A. Welty
will preach and offer prayers

Mary Nelson
will direct the musical program

The service will be followed by a te bach
and a charitable benefit reading of
Under Milk Wood

 
Reserve now for the St. David's Day Dinner Print E-mail

 

9. te bach

Our patron saint, David will be celebrated in New York

with a traditional Welsh meal following our special St David's Day service.

Click Here for More Information

 
Worship and Memorial Service of January 10, 2016 Print E-mail

The Welsh Congregation gathered for a very special memorial service for Paris Alexander Ionescu, son of Caroline von Reitzenstein, President of our Church Council.

Worship leadership for this remarkable service was provided by David Morgan, Caroline von Reitzenstein; speakers included John Leech, Gigi van Deckter, Sanford Pelz, Andrew Fanelli, Jonathan Sutak, Lola Kramer, Mitch Swensen; musical direction was provided by Mary Nelson; and, special musical presentations were given by Bolai Cao and David Kelso.

A video presentation of the Service is available here.

 
St. David's Society NY Annual Dinner Print E-mail

 StDavidsSocietyInvitation2015MSheen img 0

The St. David's Society of the State of New York will celebrate its

181st Annual St. David's Day Dinner

on March 4th, at the Yale Club

RSVP by February 24th at the Society's website: StDavidsNY.org. 

 
Sign up for Email Notices Print E-mail

email

Send your preferred
Contact Address to:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

You'll be informed regularly of upcoming events

 
St. David's Day Service Print E-mail

In March we shall celebrate
St. David’s Day
with our special annual service on
StDavid

March 13, at 3 pm
GWYL DEWI DINNER to follow

 
Church Council Members Print E-mail

 

2015-16 Church Council 
Chris Evans, Donald Farrow, Simon Owen-Williams, David Morgan, William Parry, Caroline von Reitzenstein (President)James W. Thomas (Vice President) , Margaret Williamson (Treasurer)

 
«StartPrev12NextEnd»

Page 1 of 2
 

 

DetailsBlock

 

MeetOurCongregation120W

 

MeetOurCouncil 

 

MeetOurMusicDirector120W

RutgersChurch120w